Greška
 • XML Parsing Error at 1:2931. Error 9: Invalid character
Tko smo mi?

Supfina d.o.o je osnovana 2002 godinekao firma ?iji se osnovni strateki cilj zasnivao na polju otrenja specijalnih reznih alata od tvrdog metala, kao potpora proizvodnim firmama koje egzistiraju u sektoru mehani?ke obrade automobilskih komponenti ; te u optoj mainskoj brani.

Prepoznavaju?i nove trine prilike , Supfina d.o.o ve? 2004 godine svoju djelatnost proiruje na proizvodnju kako standardnih , tako i specijalnih reznih alata od tvrdog metala , nude?i pri tome svojim kupcima inovativna rjeenja istih i tehni?ki suport.

Danas "Supfina" predstavlja modernu i fleksibilnu proizvodnu firmu , koja posjeduje visokokvalitetan inenjerski i proizvodni kadar , koji uz vrhunsku CNC opremu za izradu i otrenje reznog alata predstavlja okusnicu za finalan proizvod optimalnog dizajna i vrhunske kvalitete.

Fokus naeg proizvodng djelovanja usmjeravamo na brzo rjeavanje potreba kupca , nude?i im pri tome optimalnu konstrukciju reznih alata , sa tendencijom neprestalnog inoviranja i poboljanja. Sav proces vrimo vrlo fleksibilno , osiguravaju?i pri tome kratke dobavne rokove i kompletnu logisti?ku potporu.

Brzim djelovanjem , uspjeli smo pridobiti potporu naih kupaca ; koja nam je omogu?ila irenje postoje?ih i uvo?enje novih proizvodnih programa ; tako da danas posjedujemo sljede?e proizvodne programe :

Supfina dooSupfina doo
 • - proizvodnja i otrenje standardnog rotacionog reznog alata od tvrdog metala.
 • - otrenje reznog alata od hss-a
 • - proizvodnja i otrenje specijalnih rotacionih reznih alata od tvrdog metala , prema konstrukcionom crteu obradnog detalja sa potporom idejnog rjeenja i
 • konstrukcije istog
 • - proizvodnja i otrenje standardnih rotacionih navojno-segmentnih reznih alata
 • - proizvodnja prihvata za navojno-segmentne rezne alate
 • - proizvodnja i otrenje specijalnih navojno-segmentnih rotacionih reznih alata od tvrdog metala, prema konstrukcionom crteu obradnog detalja sa potporom
 • idejnog rjeenja i konstrukcije istog
 • - proizvodnja kombinovanih alata u kombinaciji reznog dijela od tvrdog metala i ?eli?nog prihvata
 • - proizvodnja rotacionih reznih alata od tvrdog metala za preradu drveta
 • - proizvodnja standardnih i specijalnih - profilnih izmjenjivih plo?ica od tvrdog metala za preradu drveta
 • - Proizvodnja rotacionih reznih alata od tvrdog metala za obradu PVC-a
Budu?i pravci i usmjerenja proizvodne djelatnosti firme ?e se ogledati , na poljima usvajanja proizvodnje specijalnih rotacionih reznih alata za obradu malih otvora i dubinske obrade